Heilige Gees

WAAROM het ons Heilige Gees nodig?

OM GOD SE DROME TE VERWESENLIK

Dis ‘n buitengwoon Goddelike geskenk om ‘n rigting gewende profetiese woord vir jou lewe te ontvang.

  • Party van ons kry dit nie, want God praat op ‘n ANDER manier mens ons.
  • Of ons moet God nog bietjie soek. Jeremia 29:13 se ons sal God soek en Hom vind as ons na Hom soek MET ONS HELE HART.
  • Andere het verstaan doodeenvoudig nie die waarde daarvan nie, en daarom mors niemand hulle asem daarop nie. Of hulle is krities omdat hulle nie dadelik sien hoe die woord tot vorming en werking van mense se lewens lei nie, net omdat hulle nie dadelik resultate sien nie. En dan klim hulle soos wolwe in en verwoes die mense wat ure in God se teenwoordigheid gaan spandeer het om woord vir andere te kan gee.
  • Ander weet weer nie omwat om daarmee te maak nie. Of jy nou woord het of nie, WAAROM is dit van kardinale belang om Heilige Gees se stem te ken? WANT SONDER SY STEM GAAN JY NOOIT WEET WAARHEEN JOU LEWE OPPAD IS OF WAAR JY NOU IS NIE!!!

Dis nogal KRAGTIG. Want dit bepaal jou toekoms EN jou einde.

Een van DIE BESTE redes in die ganse heelal is omdat ons as mense geneig is om die verkeerde interpreteerder te he – die verkeerde tolk en die verkeerde VERTOLKING. Of die verkeerde vertaling.

Nee, dit gaan nie oor die stryd van wie se Bybel is reg nie. Party mense hoor en hulle kry verkeerde tolke in hulle agterkoppe. Ander lees nonsens en dink die hele wereld is Doringrosie en die Heks.

Partykeer dink jy dat jy gehoor het wat iemand dink of praat. Terwyl hulle in gans ‘n ander TAAL praat. BEDOEL JY WAT EK VERSTAAN?! Dis maklik – dis soos om die rympie van die muishond en die dubbel-loop haelgeweer direk in Engels te vertaal. ALMAL van ons moet leer om Heilige Gees taal te verstaan. Mens is nie een dag pikswart van sonde en woeps! die volgende dag verstaan jy alles van die Koninkryk van Lig nie.

Ons interpreteer ons ganse lewens rondom een mislukking, ons kyk na ons toekoms deur die brilletjies van ons foute en tekortkominge. Ons weet wat in ons kinders se lewens gaan gebeur as gevolg van ons eie foute. Mens noem dit graag ervaring. (Ervaring raak ‘n probleem as dit doem-voorspellings word.)

Jy kan nie jou doel besef en bereik as “perpetual pain” jou bly martel en kruppel maak nie. Jy gaan nooit vooruit kom so nie.

Ons moet begin hoor wat Heilige Gees oor ons lewens se. Dis soos iemand wat skiet en die teiken moet begin tref.

Hoe weet jy as dit NIE Heilige Gees is wat met jou praat nie?

a) As daar te veel gepraat word. Van die begin af het God reguit en en maklik met die mens gekommunikeer. As iemand te veel sê, maak jou uit die voete. Jy gaan verward raak. Te veel gepraat is ‘n gekarring met feite of ‘n deurmekaar siel. En die duiwel gaan gedagtes in jou kop saai van wat jy dink ander mense dink oor jou.

b) As mense jou afsny. Die vyand vat jou woorde, draai dit om, en se goeters wat jy NOOIT gese het nie.

Leer die volgende les van Josef:

Die GROOTSTE plan van die vyand is om elke gebrek of mislukking in jou lewe te gebruik om te sorg dat jy nie jou doel bereik nie.

Jy mag dalk nou op ‘n kruis wees in jou lewe, maar OPSTANDINGSKRAG is joune.

MOENIE so hard bly fokus op wie jy verloor het en waarmee jy drooggemaak het, dat dit jou kop so verwoes, dat jy net nie vorentoe kan kom nie.

Ons het Heilige Gees nodig vir die hoendervleis-aanrakings van iets moois. Ons het Heilige Gees nodig vir die bewustheid van God se Gees. Bid in tale – dis hemels. Raak begeesterd en sing so hard soos jy kan – dis wonderlik. Maar weet jy waarvoor het ons Heilige Gees REGTIG nodig?

Vir daardie diep innerlike dinge, die krete vanuit jou diepste wese, wat woorde nie kan beskryf nie. VIR DIE REALISERING VAN DIE GODDELIKE DROOM WAT GOD IN JOU GESIT HET.

HEILIGE GEES EN HARTSBEGEERTES

Bid vir die volgende dinge:

  1. Bid vir Heilige Gees interpretasie. Soos Paulus gese het. Here, help my om my drome en diepste hartsbegeertes te interpreteer. (Desires) Partykeer weet jy nie eers wat jy wil he nie. Paulus se ek doen wat ek nie wil nie en andersom. Jy het n nuwe gees, maar jy het ook die ou vlees. Die een oomblik kan mens heeltemal geesgedrewe wees, en die volgende oomblik kan jy dink dat God net ‘n oomblikkie moet wag, jy wil net gou vrek graag ietsie doen.

As Heilige Gees nie my diepste begeertes VIR MY interpreteer nie, gaan ek my hele lewe rondhardloop om te begeer om te he wat ek wil he, en ek gaan nooit daarby uitkom nie. Dis wat mens noem frustrasie. En dan eindig jy op ‘n plek op waar jy nie eers wil he wat jy het nie.

‘n Mens KAN NIE self interpreteer wat JY DINK GOD BEDOEL nie.

Alles in die lewe gaan nie oor duiwels nie. Partykeer gaan dit nie oor die keuse tussen die Here en die duiwel nie. Soms neem die duiwel ‘n godgegewe begeerte en maak dit pervers (maw trek dit skeef). Dis soos die begeerte om raakgesien te word vir iets wat jy regtig goed kan doen. Perversie draai dit om na ‘n begeerte om beroemd te wees. Mense is eenvoudig nie gebou om soveel aandag te geniet soos wat beroemde mense ontvang nie. En as jy kyk hoeveel beroemde mense wil nie eers meer WIL lewe nie, behoort dit vir jou iets duidelik te maak. Wat is die regtige dinge wat ek wil he? Is dit regtig mense wie se monde oophang omdat ek so awesome is? Of is dit omdat ek nie eintlik GESIEN wil word nie, maar omdat ek WERKLIK GEKEN wil wees?

As God jou jou regtige hartsbegeerte kan wys, kan jy iets begryp. Mens doen allerhande dinge om deur mense raakgesien te word, maar God is die enigste een wat jou werklik KEN. Van naby en van ‘n distansie af. As mense jou ken, kan hulle jou nog stees alleen laat voel, maar as God jou ken, maak mense nie meer saak nie..

Hoekom spandeer ek tyd daarop om van een verhouding na die volgende gebreekte een te swerf? Hoekom spaneeer ek 14 tot 16 ure ‘n dag aan ‘n werk wat my frustreer? Is dit nou regtig om my kinders ‘n droomlewe te gee, of is ek besig om iets aan iemand te bewys wat nie eers aandag gaan gee aan my poging nie?

Vroeg in Josef se lewe is hy die een wat dink dis awesome as sy boeties voor hom buig. 20 jaar later is hy die een op sy kniee, want hy besef God het hom die begeerte gegee om te heers, nie sodat mense voor hom kan buig nie, maar sodat hy mense kan beinvloed. ‘n Sekere status is daar sodat jy ‘n invloed op die mense om jou kan he – ‘n Heilige Gees invloed. Die Goddelike begeerte in Josef se lewe was om status te he sodat HY MENSE KON HELP DEUR HULLE TE DIEN.

Bid dat Jesus jou jou begeertes bekendmaak.Here, wys my watter kom van U af en watter nie. Ps 34. U Woord se dat ek allereers die Koninkryk van God moet soek, en U sal alle dinge vir my byvoeg. Here, ek vra dat U my sal wys watter gawes en droe U in my geplaas het, en hoe en wanneer ek moet luister, sodat U dit kan gebruik soos wat U wil.

Die menslike natuur en interpretasie is: YES YES YES, God gaan my gee wat ek wil he!!! O nee. God gaan jou gee wat HY WIL HE.

Met wysheid leer mens verstaan dat God aan my DIE REGTE BEGEERTE sal gee (impart). Ek gaan nie net mense wil impress nie, ek gaan hulle wil seen. Ek kan nie ‘n blessing wees as ek “impressive” wil wees nie.

Bid so: Here God ek wil U he. Ek wil U seen in my lewe he. Ek wil vrede en harmonie he, en ek wil he U moet gelukkig wees met wat ek doen. Here, ek wil nie net passievol wees nie. Ek wil ‘n DOELGERIGTE lewe he. Ek wil he dat wat ek doen. ‘n doel het en dat alles waardeur ek moet gaan, iets betekenisvol kan wees vir U koninkryk! Here, ek wil nie net populer wees nie! Ek wil U plesier!

So ek het die krag van interpretasie van Heilige Gees nodig om te verstaan HOE God vir my my hartsbegeertes wil laat waar kom.

2. Ek moet God vra om my te help om die verwerping in my lewe te interpreteer. Nie net deur die lens van wat ander mense aan my lewe gedoen het nie. Maar deur die lens van wat U aan My wil doen….

God se twee dinge: Julle het my verwerp, maar God het my beskerm. (Gen 43:5). Met ander woorde, toe ek 20 was, het mense my verwerp. Maar noudat ek 60 is, en laat gaan het van die verwerping en my eie gevoelens, nou weet ek dat wat mense verwerping noem, word deur God BESKERMING genoem. Jy sien, sommige van die mense wat jou verlaat het, was omdat God vir jou iets wou doen wat hulle nie kon nie, MAAR NET HY KON DOEN!!!Dit was nie dat jy vir die res van jou lewe moes ly nie! As hulle gebly het, sou jy nooit reg gewees het vir die volgende ding wat in jou lewe moes gebeur nie!!

3. Here, help my om my emosies te interpreteer! Want ek weet nie WAT ek voel nie, (veral vir mans). Jy sien, dis hoekom sekere mense in jou lewe is. Hulle is deur God daar gesit sodat hulle kan interpreteer wat jy eintlik voel of se as hy self nie weet wat jou emosie beteken nie. (Dis soos ‘n man wat sy longe uitgil op sy vrou omdat sy die huispaaiement se betaling by Netflix gedeponeer het, en die groceries se geld by die huispaaiement. Die ou is nie rerig so kwaad nie, hy is angsbevange oor wat van die gesin gaan word die maand. So ‘n geesgedrewe vrou verstaan haar man is nie eintlik vies vir haar nie, hy is regtig kwaad ir die ou wat dit durf waag het om so ‘n vet rekening te stuur 🙂 )

Miskien voel jy depressief. Maar dis nie depressie nie, Jy is uit jou wysie uit gefrustreer omdat jy vasgevang is in iets wat net wie werk nie en dis ‘n nuwe week van om met hierdie frustrasie te sit.

Josef weet dat interpretasies aan God behoort. Aan die een kant is hy emosioneel en hy huil en hy stuur almal weg voor sy gesig, maar andie anderkant besef hy die rede vir sy emosie. So, leef ek nou op die vlak van reaksie of op vlak van die oorsaak? As iemand vasgevang is in pornografie, het hy nou regtig meer seks by sy vrou nodig, of het hy ‘n gat in sy binneste wat net deur God gevul kan word, en hy soek by vrouens die vervulling en konneksie daarvoor? Dit vat tyd om te gaan sit en reflekteer. Tyd by God se voete. Tyd om te hoor wat is die oorsaak van die probleem.

4. Here, wys my wat is die voordele daarvan om met U gekonnekteer te wees.

Jy sien, Josef het mag gehad. Hy moes gaan sit en dink wat is die voordeel van hierdie mag. Was dit om sy broers te straf, of waarvoor was hierdie mag? Want mag kan ‘n leier toksies mak, dit kan regerings onderdrukkers maak, dit kan opressie in plaas van leiding veroorsaak. “Julle het my verkoop en weggestuur. Maar die hele tyd wat ek verneder was, en die rede hoekom ek nou op die verhoog sit, is nie sodat julle gestraf kan word nie, maar omdat God my posisie wil gebruik om vir julle te voorsien. Nie om julle terug te kry nie.” Miskien is dit tyd dat ons ophou om sekere situasies en gebeure en mense te sien as aanvalle, en herken dat dit daar is omdat God iets daardeur wil doen.

Dit is in jou SWAKHEID wat jy sterk is. Hou op daarmee om die situasie jou probleem te noem. Dit is in die situasie wat jou voordeel is. Paulus se dat hy oortuig is dat die moeilikheid van hierdie tyd glad nie eers die moeite werd is as dit vergelyk moet word met die glorie wat gaan volg nie. Want ek interpreteer my pyn deur die Gees van God. In die lig van die oorwinning wat Hy vir my wil gee. So ek gaan nie die situasie waarin ek is interpreteer deur my pyn nie, maar in die lig van God se doel met dit waar ek nou is.

5. In die middel Here – hoe lank sit ek nog in die middel van die proses?

Mens moenie net interpreteer wanneer dinge beter is nie. Maar oook wanneer jy in die middel is. Die mees deurgaande leuen in Josef se lewe was dat mense hom verlaat het. En tog was die mees deurgaande waarheid in sy lewe: “Die Here was MET Josef”. Dis nie iets wat mens altyd VOEL nie. Dis nie iets wat mens altyd kan BEWYS nie. Mens het nie altyd FEITE om dit te staaf nie. Maar weet jy wat? WE DONT WORK ON FACTS. WE WORK ON FAITH.

Kom ons leer Heilige Gees nog beter ken!

Published by Andri

Writer, thinker and doer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: